5. 11. 2021

 

Ministerstvo zdravotnictví dnes oznámilo úpravu pravidel pro pořádání kulturních akcí, která vejde v platnost v pondělí 22.11.2021. Od tohoto data bude možné umožnit vstup maximálně 1000 osobám s antigenním testem – nad tento počet zůstává kapacita i nadále neomezena, ovšem pouze pro návštěvníky s PCR testem, očkováním či do 180 dnů od prodělání COVID-19.

 

Co se platnosti testů týče, PCR test má i nadále platnost 3 dny, test antigenní 24 hodin.

 

Celé mimořádné opatření naleznete na https://www.vlada.cz/…/maloobchody-a-sluzby-cele-zneni…