O nás

Myšlenka asociace hudebních festivalů byla v posledních letech hojně diskutovaným tématem, ovšem bez potřebného výsledku. Hlavním důvodem jejího založení se nyní stalo množství nově přijaté legislativy, která festivaly významně ovlivňuje, často ale bez zohlednění jejich specifik ve srovnání s ostatními druhy podnikání. Ambicí asociace je vstupovat do legislativního procesu u těch zákonů, které festivaly ovlivňují, a poskytovat orgánům státní zprávy zpětnou vazbu tak, aby nedocházelo k přijímání legislativy, která festivaly neúměrně zatěžuje.

 

Mimo komunikaci se státní správou se chce asociace aktivně podílet na rozvoji domácí festivalové scény. Její snahou je vytvářet platformu pro pravidelné setkávání a diskuse profesionálů, která u nás doposud chyběla. V budoucnu se asociace zaměří i na oblasti ekologických iniciativ, společných řešení pro členské festivaly a další společné projekty.

 

Asociace je otevřená všem pořadatelům hudebních festivalů, kteří splňují základní podmínky členství a které stávající členové přijmou hlasováním za členy. Mezi nejdůležitější podmínky členství patří alespoň tříletá historie konání členského festivalu.