Na začátku měsíce proběhla další schůze asociace. Členská základna se sešla 1. listopadu v prostorách pražského Storm Clubu. Na programu schůze bylo mnoho novinek týkajících se fungování asociace a její činnosti.
Oficiální program schůze pak navázal hlasováním o nových členech asociace. Nyní Festas sdružuje 24 českých festivalů. Nově se do asociace přidali Czech Music Crossroads,Chodrock Fest, Festival v ulicích, Imagination festival, Kefír festival, Metalfest Open Air, Metronome, Nouvelle Prague,Rock Heart, Svojšice a Sweetsen Fest.

Mezi další body schůze patřilo například vytvoření nové administrativní funkce v asociaci, nebo další postup v jednání s OSA. Důležitým bodem bylo projednání novely zákona o místních poplatcích a plánovaný bezpečnostní manuál asociace.
Dále byly představeny závěry studie ekonomických dopadů, kterou nechala asociace vypracovat. Spolu s dopady festivalů na českou ekonomiku byla představena také spolupráce festivalu Let It Roll s ČZU na snížení ekologické stopy festivalu a možnost spolupráce na studii týkající se dané problematiky.