10. 12. 2021

 

Se začátkem prosince došlo k prodloužení programu Antivirus, který má v gesci Ministerstvo práce a sociálních věcí. Tento program slouží jako podpora zaměstnanosti, a do 28. února jsou nyní prodlouženy obě jeho verze (A i B).

 

Je-li zaměstnanec v karanténě či izolaci z důvodu onemocnění COVID-19, je firmě v rámci režimu A vyplaceno 80 % uznatelných nákladů na mzdy (tedy mzda i zákonné odvody) – maximálně 39 000,- na zaměstnance za měsíc.

 

Režim B je určen na pokrytí např. nemožnosti pracovat z důvodu snížené poptávky po službě z důvodu vládních nařízení. V této variantě je pak možné žádat o 60 % náhrad mezd zaměstnance až do 29 000 měsíčně.

 

V diskusi jsou momentálně i další podpůrné programy, mezi něž patří program COVID – Nepokryté náklady, Kompenzační bonus a COVID 2021. O finální podobě těchto programů však bude rozhodovat až nová vláda.

 

Celý program Antivirus i s manuálem ke stažení naleznete na https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus.