8. 4. 2021

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu společně s Ministerstvem kultury zveřejnilo 3. výzvu v programu COVID – kultura, tentokráte určenou pro podnikatelské subjekty.

 

O dotaci je možné žádat od 21. dubna do 30. června 2021 a nabízí 2 možnosti využití. Pokud firma žádala podporu v minulé výzvě, bude dotace vypočtena procentuálně  z přidělené částky. Pokud ne, částka se pak, stejně jako v minulých výzvách, určí skrze uznatelné náklady za kontinuální činnost.

 

Celé znění výzvy naleznete na https://www.mpo.cz/assets/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/2021/4/Vyzva-c–3-3-final—final-_07_04_2021—PDF.pdf