19. 5 .2020

 

K dnešnímu dni vstoupil v účinnost Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí, označovaný také jako zákon o poukazech na kulturní akce. Asociace FESTAS se na tvorbě tohoto zákona, který je inspirován úpravami přijatými v celé řadě dalších Evropských zemích významně podílela.

 

Smyslem zákona je umožnit pořadatelům hudebních festivalů vydávat v případě nekonání letošního ročníku festivalu poukaz v hodnotě zakoupené vstupenky, který lze uplatnit na následující ročník festivalu, případně na jiné akce pořadatele. „Zákon o poukazech reaguje na současnou složitou situaci pořadatelů hudebních festivalů, kteří se kvůli pandemii koronaviru a plošnému rušení letošních festivalů ocitli na celý rok bez příjmů. A to ve chvíli, kdy již vynaložili značnou část nákladů na přípravu letošních ročníků“, říká výkonný ředitel asociace FESTAS Marek Vohralík.

 

Zákon chrání jak pořadatele, tak držitele vstupenek. Pokud by totiž byli pořadatelé nuceni refundovat veškeré prodané vstupenky okamžitě, znamenalo by to pro naprostou většinu z nich ekonomickou likvidaci. Ještě před vstupem tohoto zákona v platnost však většina držitelů vstupenek ukázala obrovskou solidaritu. Počty žádostí o refundaci vstupenek totiž u již zrušených festivalů tvoří maximálně jednotky procent.

 

Plné znění zákona je k dispozici zde: https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=247&r=2020