20. 7. 2020

 

K nemilému překvapení nejen pořadatelů všech akcí, majitelů pohostinství a dalších veřejných míst, ale i politických představitelů měst a samotných zástupců Moravskoslezského kraje došlo v pátek 17. 7. 2020 s okamžitou platností k bezprecedentnímu vyhlášení mimořádných opatření spojených s šířením onemocnění covid-19. Opatření, která se dotýkají občanů zmiňovaného regionu, tvrdě dopadla na všechny pořadatele, kteří byli nuceni okamžitě zareagovat a ještě týž den zrušit často již probíhající akci nebo změnit její koncept tak, aby odpovídal nově zavedeným regulím. Od páteční poledne, resp. okamžikem vyhlášení nařízení Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje (tj. 17. 7. 2020), tak platí omezení konání hromadných akcí ve venkovních i vnitřních prostorách. Počet návštěvníků nesmí přesáhnout 100 osob v jednom sektoru se samostatným vchodem a zázemím, přičemž maximální počet sektorů je 5. Tyto musejí být od sebe odděleny minimálně 4 metry širokou bariérou a účastníci akcí nemohou přecházet mezi jednotlivými sektory.

 

Toto nařízení krajské hygieny, jehož vydání nepředcházela debata s organizátory již konaných nebo budoucích akcí, významně ovlivnilo probíhající i plánované kulturní eventy, mezi nimi i hudební festivaly. Řada z nich byla koncipována jako malá náhrada za původní ročník festivalu, který pořadatelé pro rok 2020 nuceně zrušili právě z důvodu pandemie vyvolané koronavirovou situací. Tito organizátoři tak prakticky z minuty na minutu opětovně přišli o veškeré příjmy z náhradní akce a zároveň se jim ještě výrazněji prohloubily marně vynaložené náklady spojené s její realizací. Mezi postižené spadá Nefesival pořádaný týmem Colours of Ostrava, jehož páteční a sobotní program byl rozhodnutím okamžitě zrušen, a Beats for Love: 1000 People of Love ostravského promotérského týmu Beats for Love původně plánovaný na následující víkend.

 

Jako asociace FESTAS chceme vyjádřit nespokojenost se způsobem vydání zmíněného nařízení Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje, které v dané chvíli i do budoucna ovlivňuje nejen životy všech občanů České republiky, ale zásadním způsobem zasahuje také do pořadatelových práv na uspořádání kulturní akce. Neodvažujeme si posuzovat epidemiologickou oprávněnost vydání takového nařízení, jako zástupce pořadatelů sdružující hudební festivaly v České republice však nesouhlasíme s omezováním pořadatelské činnosti bez předchozí komunikace, bez jakýchkoli signálů ze strany politických zástupců či úředníků a především s tak zásadními nařízeními, které mají okamžitou účinnost. Asociace FESTAS apeluje na orgány, do jejichž kompetencí vydávání podobných nařízení omezujících fungování kulturních akcí spadá, aby komunikovali své epidemiologické obavy vedoucí k následným vydáváním nových opatření s pořadateli festivalů, kulturních akcí, ale i s dalšími podnikatelskými subjekty, jichž se nařízení týkají, a to s dodatečným předstihem.