21. 1. 2021

 

Na objednávku Evropského sdružení autorů (GESAC) vznikla pod dohledem Ernst & Young Consulting rozsáhlá studie s názvem Obnova Evropy: Kulturní a kreativní průmysl před Covidem-19 a po něm.
Krom analýzy kulturního a kreativního sektoru před a během koronavirové pandemie přichází studie se třemi kroky pro opětovné nastartování evropského kulturního průmyslu. Součástí těchto kroků jsou mimo jiné například změny ve financování kultury nebo podstata pevného legislativního rámce, konkrétně třeba ve spojení s autorskými právy.
Celou studii, její výstupy a další informace najdete na http://www.rebuilding-europe.eu/