Během několika posledních týdnů proběhla médii řada vyjádření ze strany vládních činitelů, která se vztahovala ke konání letošních letních festivalů. Protože všem členům asociace FESTAS, která sdružuje 26 těch největších českých festivalů, tato prohlášení výrazně ovlivňují jejich současnou i budoucí činnost, dovolujeme si vyjádřit své stanovisko k současné situaci. 

 

Jakkoli se prohlášení členů Vlády mohou zdát jako jednoznačná, je nutné upozornit, že bohužel všechna postrádají zákonný podklad, který by stanovoval důležité parametry opatření zakazující konání letošních festivalů. Těmi jsou délka platnosti takového opatření a samozřejmě i možné limity z hlediska maximálního přípustného počtu návštěvníků. Festivaloví pořadatelé tak i nadále zůstávají v nejistotě.

 

Hudební festivaly, které na své fungování vydělávají především prodejem vstupenek a služeb na festivale, jsou zcela závislé na několika málo dnech samotného konání festivalu. Pokud ten neproběhne, přichází o veškeré příjmy, avšak náklady spojené s celoroční přípravou zůstávají. Zrušení jednoho ročníku festivalu tak pro pořadatele znamená prakticky totožné důsledky jako celoroční uzavření jakékoliv provozovny. Bohužel jsou to právě hudební festivaly, které patřily mezi první subjekty, jichž se současná opatření dotkla, a zároveň budou mezi posledními, u nichž se projeví rozvolnění současných koronavirových opatření.

 

Za normálních okolností představují hudební festivaly pro stát velice dobrého ekonomického partnera. Významným způsobem se podílejí na kulturní nabídce v regionech České republiky a přispívají k rozvoji hudebních talentů, zároveň jejich přínos pociťuje také státní rozpočet. Na jedné straně naprostá většina hudebních festivalů funguje nezávisle na státních subvencích (státní dotace tvoří cca 1‰ z celkového rozpočtu všech festivalů), na straně druhé vytvářejí množství podnikatelských příležitostí v regionech. Většinu svých rozpočtů směřují k domácím dodavatelům, zároveň na jejich konání profitují stovky firem z oblastí ubytování, restaurací, dopravy a dalších služeb spojených s cestovním ruchem. 

 

Pořadatelé festivalů samozřejmě budou respektovat veškerá nařízení vlády i odborníků, v žádném případě nebudou ohrožovat bezpečnost jak svých návštěvníků, tak svého okolí. Přesto žádný pořadatel, jakožto řádný hospodář, nechce dobrovolně přistoupit ke kroku, který jej existenčně ohrozí. Jako asociace FESTAS proto nastalou situaci intenzivně řešíme s odpovědnými orgány a doufáme, že se nám podaří s Vládou vyjednat konkrétní kroky, na základě kterých se o letošní sezóně definitivně rozhodne v co nejkratším termínu.