15. 10. 2020

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo 2. program, který navazuje na původní COVID-Kultura a reflektuje řadu připomínek asociace FESTAS k nedokonalostem původního programu; mimo jiné bude nově možno do marně vynaložených nákladů zahrnout nájemné a mzdové náklady do tří celých pracovních úvazků. Subjekty žádající o podporu mohou uplatnit marně vynaložené náklady vzniklé ve spojitosti s organizací kulturních akcí a vyvíjenou kontinuální činností v kultuře v období 10. 3. – 31. 12. 2020, a to do výše 50% (zrušené při přesunuté kulturní akce) nebo 80% (kontinuální činnost), přičemž maximální výše podpory je 10 000 000,- Kč.

Nově je program otevřen i pro OSVČ podnikající v kultuře formou jednorázové podpory ve výši 60 000,- Kč.

K 23. 10. bude na stránkách MPO zveřejněná rovněž metodika k programu a jeho oprávněným žadatelům a FAQ.

Všechny dostupné informace vč. samotné výzvy ke stažení naleznete zde.