1. 10. 2018

 

Na základě podnětů členských festivalů Festas byla vypracována analýza ekonomických dopadů festivalového průmyslu na domácí ekonomiku. Předmětem této studie jsou ekonomické dopady osmi festivalů asociace FESTAS a jejich návštěvníků: Beats for Love, Brutal Assault, Let it Roll, Mighty Sounds, Přeštěnice, Rock for People, Sázavafest a Vysmáté léto.
Studii vypracovala společnost Economic Impact

 

Souhrn:

 • Celková návštěvnost těchto osmi festivalů dosahovala v roce 2017 přes 130 000 návštěvníků z více než 60 zemí celého světa. Struktura návštěvníků se liší festival od festivalu, dohromady přijelo zhruba 37 % návštěvníků ze stejného města nebo kraje, dalších 37 % z jiných krajů ČR a zbylých 26 % ze zahraničí.
 • Dohromady všichni návštěvníci utratili na území ČR díky festivalům FESTAS přes 630 milionů korun. Z toho 37 % vydali na vstupné a další služby festivalů a 63 % byly vedlejší výdaje za stravu, ubytování, dopravu, nákupy apod. Průměrná útrata dosahovala cca 4 834 Kč na osobu.
 • Ekonomiku rozpohybovala také samotná činnost pořadatelů a jejich dodavatelů. Rozpočty festivalů dosahovaly celkem přes 254 mil. Kč.

Ekonomické dopady na ČR:

 • Výdaje pořadatelů i návštěvníků festivalů měly dopad na celkové zvýšení obratu české ekonomiky přibližně o 1,1 miliardy Kč (zahrnuje obraty pořadatelů a jejich dodavatelů i obraty stánkařů, hotelů, restaurací, dopravců atd. a jejich dodavatelů).
 • Čistá produkce tuzemských podniků se zvýšila o 979 mil. Kč (bez DPH, spotřebních daní a plateb pořadatelů do zahraničí), z toho hrubá přidaná hodnota (resp. HDP) tvořila 384 mil. Kč.
 • Pro realizaci festivalů a uspokojení poptávky návštěvníků bylo potřeba zaměstnat tisíce pracovníků, kteří odvedli práci odpovídající cca 517 celoročním plným úvazkům.
 • Zaměstnancům všech zúčastněných podniků byly vyplaceny mzdy a pojištění ve výši přes 135 mil. Kč. Zisk českých firem a podnikatelů (OSVČ) se zvýšil cca o 139 mil. Kč.
 • Státu bylo odvedeno cca 118 mil. Kč na dani z přidané hodnoty (DPH) a spotřebních daních. Dále veřejným rozpočtům plynuly daně zpříjmů, odvody na sociální a zdravotní pojištění a poplatky okolním obcím. Celkem získaly veřejné rozpočty více než 201 mil. Kč.
 • Přibližně 44–48 % uvedených dopadů způsobily výdaje zahraničních návštěvníků, tzn. čisté přínosy pro českou ekonomiku zvenčí.
 • Z uvedených výsledků vyplývá, že 1 koruna vložená do organizace festivalů vygenerovala obrat české ekonomiky ve výši 4,50 Kč a odvody do veřejných rozpočtů ve výši 0,80 Kč.
 • Při všech výpočtech byl zachováván konzervativní přístup, jedná se tedy o velmi konzervativní odhad celkových dopadů festivalů FESTAS.