Na začátku dubna předložilo ministerstvo financí novelu zákona o místních poplatcích do vnějšího připomínkového řízení. Jak vyplývá z důvodové zprávy, jde o další z opatření Ministerstva financí reagujících na fenomén sdílené ekonomiky a s ním související změny zažitých obchodních modelů. Po prostudování podkladů k navrhované novele zákona asociace FESTAS vyjadřuje obavy z možných dopadů legislativy v oblasti hudebních festivalů. FESTAS proto navrhuje takovou úpravu, která by hudební festivaly z novely vyňala.

 

Jak uvádí důvodová zpráva novely zákona, nově zaváděný poplatek z pobytu má obsáhnout také „úplatné poskytnutí pobytu v prostorách k tomu primárně neurčených, zejména bytech, ateliérech a v dalších prostorách zkolaudovaných k jiným účelům než poskytování ubytování, ale i na zahradě nebo louce, pokud poskytovatel za pobyt na nich vybírá úplatu od pobývajících“. Z toho vyplývá, že poplatek z pobytu zahrne také ubytování návštěvníků hudebních festivalů v tzv. stanových městečkách v případě, kdy je zpoplatněno.
Poplatek za ubytování ve stanovém městečku přitom pro festivaly obvykle nepředstavuje žádný zisk a zpravidla pokrývá náklady na vytvoření vhodného prostředí pro tuto formu ubytování (hygienické zázemí, oplocení, úklid prostor…).

 

Hudební festivaly jsou pořádány v koordinaci s místní samosprávou již od samotného počátku příprav až po samotnou akci. Obě strany společnými silami hledají způsoby, jak minimalizovat negativní dopady (hluk, zvýšená koncentrace lidí…) a maximalizovat pozitivní dopady (ekonomický přínos, kulturní obohacení…). Již nyní obce využívají celé řady možností, které jim poskytuje stávající legislativa, jak regulovat pořádání hudebních a kulturních akcí na svém území, jako například poplatek ze vstupného nebo určování výše nájmu pozemků v případě festivalů konaných na obecních pozemcích.

 

Nově stanovený poplatek z pobytu, který by se mohl vztahovat i na úplatný pobyt návštěvníků festivalů v jejich stanových městečkách, představuje pro festivaly rizika ve dvou oblastech.

První z nich představuje evidenční povinnost spojená s tímto poplatkem. S ohledem na rozsah evidovaných informací, způsob jejich evidence a množství návštěvníků by její splnění velmi pravděpodobně trvalo déle než celý festival.

Druhým je pak stanovení samotného poplatku. Z návrhu novely vyplývá, že poplatek stanoví, nebo od něj osvobodí místní samospráva obecně závaznou vyhláškou. S ohledem na to, že přímé odvody festivalu do rozpočtu obce, ať už formou poplatku, či pronájmu, jsou již nyní předmětem jednání mezi pořadateli festivalů a představiteli obecní samosprávy, zavádí novela pouze další administrativní zátěž pro tato jednání jak na straně pořadatelů, tak představitelů místní samosprávy.