19. 8. 2020

V úterý 18. 8. došlo ke spuštění avizovaného programu Ministerstva půmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem kultury, tzv. záchranného balíčku s názvem Covid-Kultura. Jeho znění do jisté míry navazuje na návrhy ze strany některých zástupců kulturních institucí vč. Asociace FESTAS. Krom promotérů je program určen také dalším profesím fungujícím v kulturním sektoru. Podmínek pro získání dotačního programu existuje hned několik, ta hlavní ale zdůrazňuje, že se program týká jak akcí zrušených nenávratně (jejich konání neproběhne již v tomto roce), tak akcí přesunutých v rámci tohoto roku. Po zaregistrování do systému má žadatel možnost odevzdání žádosti do 18. 9. 2020 a může uplatnit marně vynaložené náklady za období od 1. 10. 2019 do 17. 5. 2020 ve spojitosti s organizací kulturních akcí, které se měly konat v období od 10. 3. 2020 do 31. 8. 2020. Maximální podpora jednoho žadatele představuje 5 milionů korun a současně nepřevýší 50% uznatelných výdajů (tzv. marně vynaložených nákladů) za zrušené nebo přesunuté akce. Souhrnné informace vč. podmínek podání žádostí a popisu samotného procesu podávání nalezenete zde: www.mpo.cz/kultura.