22. 2. 2021

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje pokračování podpůrného programu COVID – KULTURA, jehož finální verze by měla být hotová do konce února. Výzva bude určena pro firmy a bude nabízet 2 možnosti využití. Výběr možnosti pak bude záviset na tom, zda firma v předešlé výzvě dotačního programu žádala podporu či nikoliv. Pokud ano, podpora ve třetí výzvě bude vypočítána procentuálně z částky obdržené v předešlé výzvě.