NFCtron je již několikátým rokem přítelem asociace a většině členů asociace poskytuje své služby. Pro letošní rok FESTAS získává díky podpoře od NFCtron a Mastecard významný finanční příspěvek navázaný na rozšiřování členské základy a zvyšování kompetencí v promotérské oblasti. Děkujeme a vážíme si toho!

 

Partnerské plnění činí v letošním roce 500 000 Kč, vč. DPH. Největší část je určena na podporu Členů a přidružených Členů. Částečná refundace členských příspěvků má pořadatelům pomoci integrovat do provozních řešení chytré platební technologie. Ty zvyšují komfort návštěvníků a pomáhají promotérům s evidencí tržeb a celkovou efektivitou nehudební nabídky festivalů.

 

Další část příspěvku bude v letošním roce vyčleněna na odborné expertízy a školení promotérských týmů – v oblasti daňové, právní nebo bezpečnostní. Jedním z výstupů bude Bezpečnostní manuál – metodický dokument pro festivaly zastřešující všechny aspekty odpovědného a bezpečného pořádání festivalů: od IZS, přes BOZP až po požárně-bezpečnostní řešení spojené s častějším využíváním obnovitelných zdrojů energie.