13. 4. 2021

 

Světlo světa spatřila momentálně nejaktuálnější verze Národního plánu obnovy. Tento materiál, který bude po projednání vládou předán k posouzení Evropské komisi, ukazuje plán rozdělení podpory z Evropské unie ve výši přes 170 miliard Kč. Z toho má pak více než 8 miliard putovat do kulturního sektoru.

 

Stávající verze plánu bohužel značně opomíjí důležitost jednoho z nejzasaženějších sektorů vůbec – živou kulturu, a tedy i hudební festivaly. Ty přitom mohou pomoci s naplněním velkého množství dílčích cílů, které si plán stanovuje: od turismu v regionech až po inovace v kultuře. Na tyto mezery v materiálu jako FESTAS upozorňujeme a věříme, že budou naše připomínky vyslyšeny.