15. 4. 2022

 

MPO zveřejnilo výzvy 2 kompenzačních programů – jejich krátký popis s důležitými odkazy naleznete níže:

 

COVID – Nepokryté náklady

 

Naleznete na https://www.mpo.cz/naklady

 

V rámci programu COVID – Nepokryté náklady je možné žádat o část nepokrytých nákladů za období 1. listopad 2021 – 28.únor 2022 (platí pouze pro určité činnosti) . Srovnávacím obdobím je v tomto případě stejné období v roce 2019 nebo 2018 (je tedy možné si vybrat to pro žadatele výhodnější).

 

Kritériem pro příjem dotace je pokles obratu mezi obdobími o 50 % s tím, že ztráta je snížena o dotace čerpané k nákladům předmětného období. Maximální výše dotace bude činit 3 mil. Kč a v případě, kdy bude uplatňována ztráta vyšší než 2 mio Kč, bude vyžadováno potvrzení auditorem.

 

Žádosti je nutné podat nejpozději do 17. května 2022.

 

COVID 2022

 

Naleznete na https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/covid-2022—sektorova-podpora–266644/

 

V rámci tohoto programu je možné žádat o dotaci činící 500 Kč na zaměstnance za den (opět se liší na základě prováděné činnosti). Období je stejné jako v programu nepokryté náklady (tedy listopad – konec února), stejně tak je stejná maximální výše dotace.

 

Žádosti je nutné podat nejpozději do 12. května 2022.