S ohledem na vývoj ohledně připravované novely zákona o evidenci tržeb a výsledky jednání s OSA svolává asociace FESTAS mimořádnou členskou schůzi, která proběhne 9. dubna 2018 v Praze. Mimo schůzi asociace proběhnou v odpoledních hodinách již tradičně také workshopy, tentokrát zaměřené na témata propagace a festivalového cateringu. Detailní program celého dne bude rozeslán členům a přátelům asociace v nejbližších dnech.