11. 11. 2020

 

Ministerstvo kultury společně s asociací FESTAS a dalšími institucemi kulturní obce projednávalo návrh matice týkající se opatření pro kulturní sektor. Cílem je dopředu definovat opatření v kultuře v rámci jednotlivých stupňů systému PES Ministerstva zdravotnictví a to tak, aby co nejvíce reflektovala specifika kulturního sektoru a dopředu stanovila jasný rámec opatření v jednotlivých stupních.