Celkem 8 velkých hudebních festivalů ohlašuje vznik festivalové asociace FESTAS. Ta si klade za cíl především vytvářet efektivní komunikační kanál mezi státní správou a právě pořadateli hudebních akcí, ale také kultivovat a sdružovat domácí festivalové prostředí.

Myšlenka asociace hudebních festivalů byla v posledních letech hojně diskutovaným tématem, ovšem bez potřebného výsledku. Hlavním důvodem jejího založení se nyní stalo množství nově přijaté legislativy, která festivaly významně ovlivňuje, často ale bez zohlednění jejich specifik ve srovnání s ostatními druhy podnikání. Ambicí asociace je vstupovat do legislativního procesu u těch zákonů, které festivaly ovlivňují, a poskytovat orgánům státní zprávy zpětnou vazbu tak, aby nedocházelo k přijímání legislativy, která festivaly neúměrně zatěžuje.

Mimo komunikaci se státní správou se chce asociace aktivně podílet na rozvoji domácí festivalové scény. „FESTAS vytváří platformu pravidelné setkávání a diskuse profesionálů, která u nás doposud chyběla“, říká výkonný ředitel asociace Marek Vohralík, „ v budoucnu se asociace zaměří i na oblasti ekologických iniciativ, společných řešení pro členské festivaly a další“, doplňuje předseda asociace Michal Thomes.

Asociace je otevřená všem pořadatelům hudebních festivalů, kteří splňují základní podmínky členství a které stávající členové přijmou hlasováním za členy. Mezi nejdůležitější podmínky členství patří alespoň pětiletá historie konání členského festivalu.

Festivalová asociace FESTAS oficiálně vznikne 3. listopadu 2017, její představení bude součástí největší tuzemské hudební konference Nouvelle Prague. Zakládajícími členy jsou promotéři festivalů Beats for Love, Benátská!, Brutal Assault, Let It Roll, Masters of Rock, Mighty Sounds, Rock for Church(ill) a Rock for People.