12. 4. 2023

 

Za nesystémový a přímo protikulturní označuje festivalová asociace FESTAS zveřejněný záměr Ministerstva financí ČR přesunout daň z přidané hodnoty u vstupenek na kulturní a sportovní akce ze snížené (nyní 10%) do základní 21% sazby DPH. FESTAS pro Ministerstvo kultury ČR vypracovala analýzu dokládající, že v naprosté většině států EU jsou vstupenky na živé kulturní akce ve snížené sazbě. Tento trend jsme podpořili řadou dalších argumentů včetně té, že drastické zvýšení ceny vstupenek (a tudíž další roztáčení inflační rulety) by vedle dalších skokově rostoucích nákladů vedlo k omezení nebo dokonce ukončení některých festivalových akcí. A tím – paradoxně – k nižšímu výběru této nepřímé daně ze strany státu.

 

FESTAS se stal spoluautorem a signatářem dopisu ministrům kultury, financí a průmyslu a obchodu, stejně jako předsedovi Vlády ČR, Petru Fialovi, v němž vysvětlujeme drastické dopady záměru zvýšit DPH u vstupenek na kulturní a sportovní akce z 10 na 21 %. Plné znění dopisu jsme umístili sem.

 

Plné vyjádření FESTAS pro ČTK ze dne 11. dubna 2023

 

„Snížená 10% sazba na živou kulturu měla byt postcovidovou pomocí pořadatelům a dalším tisícům pracovníků oborů v kreativním průmyslu. Po necelých dvou letech od pandemie není celá festivalová sféra ve stavu, kdy by bez následků absorbovala zvýšení na 14%, natož 21 čí více procent DPH.

 

Potýkáme se se skokově rostoucími cenami na všech úrovních, často jde o násobky oficiální inflační míry. Návrh jde nejen proti doporučením kulturních odvětví EU, ale především dále rozkolísá celý sektor důležitý pro státní i lokální ekonomiky. V tomto duchu jsme zpracovali průkaznou analýzu pro MK ČR, která srovnává situaci v zemích Evropské unie. Tam, kde je sazba DPH vyšší, se finance v různé podobě vracejí zpět do kreativního systému (živé kultury). To není v ČR až na výjimky běžné nyní a neslyšeli jsme, že by tomu mohlo být v budoucnosti.

 

Nejde dělit produkty nebo služby a vztažné DPH podle zbytnosti, ale zohledňovat kulturní tradici a profilaci cele země. Návrh, pokud by byl přijat, podkopá systém vícezdrojového financování, s nímž většina pořadatelů pracuje: zvýšení DPH logicky povede v době značných nároků na rozpočty rodin i jednotlivců k poklesu prodaných (dražších) vstupenek, a tudíž počtu návštěvníků. A to paradoxně vyústí do nižšího výběru nepřímé daně ze strany státu. Z našeho pohledu tak může dojít k paradoxnímu stavu: nižší příjmům při ztrátě řady pracovních míst a poklesu kulturního a sociálního koeficientu celého národa.“