16. 9. 2020

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu prodloužilo lhůtu pro podávání žádostí v rámci záchranného programu COVID – Kultura do 30. 9. 2020. Stalo se tak v reakci mimo jiné také na žádost festivalové asociace FESTAS. S ohledem na administrativní náročnost podávání žádostí tento krok vítáme, jsme přesvědčení o tom, že pomůže celé řadě pořadatelů, kteří v původním termínu žádost připravit nestíhali.

 

I nadále zároveň pokračují jednání o navazujícím programu v upravené formě. Stávající program COVID – Kultura totiž neumožňuje uplatnit hned několik zásadních nákladů, například náklady na mzdy nebo většina provozních výdajů pořadatelů. Ty jsou přitom často tím nejpalčivějším problémem v situaci, kdy pořadatelé v důsledku vládních opatření přišli o celoroční příjmy. Zároveň je stávající program omezen výdaji realizovanými do konce nouzového stavu, to je do 17. 5. 2020. Opatření, která prakticky znemožňují činnost pořadatelů, však platí i nadále.