10. 11.

 

Začátkem listopadu proběhla další členská schůze asociace FESTAS, tentokrát v rámci festivalu Nouvelle Prague. Jedním z hlavních bodů schůze bylo určení priorit asociace pro rok 2023, v rámci čehož proběhla diskuse např. nad státními subvencemi kultury, bezpečností na
festivalech či pravidly pro vyplácení záloh z ticketingových společností.