19. 4. 2023

 

Nový meziresortní nástroj podpory festivalů a revize dotačního systému MK ČR, kampaň na podporu
festivalů a nábor festivalových pracovníků nebo nastavení systému vzdělávání pro festivalové
zástupce. To byly některé z hlavních bodů poslední členské schůze FESTAS, která 23. března proběhla
na pražském Výstavišti. Vedení FESTAS získalo členský mandát k jednání s OSA ohledně rámcové
smlouvy, MK ČR s ohledem na změnu dotačních podmínek a systému hodnocení a vystupování ve
věci ponechání vstupenek na živou kulturu ve snížené sazbě DPH. Další členská schůze asociace
proběhne dle aktuálního vývoje na poli legislativy a dílčích vyhlášek.