12. 2. 2021

 

Ministerstvo kultury spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu vyhlásilo 3. výzvu programu COVID – KULTURA. O jednorázový příspěvek ve výši 60 000,- mohou osoby působící v oblasti profesionálního umění žádat od 15.2.2021 do 30.4.2021.

V rámci jednání se asociaci FESTAS a dalším podařilo prosadit zvýšení limitu maximálního výdělku v roce 2020 na výdělek po odečtení nákladů – původní návrh počítal s uvedenou částkou jako limitní celkově.

Veškeré informace a samotnou výzvu naleznete na https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/3-vyzva-pro-osvc-covid-kultura-4-cs4136.html